Windpark Fryslân IJsselmeer

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het IJsselmeer. Het windpark bestaat uit 89 turbines van 4,3 megawatt. Op jaarbasis produceert WPF zo’n 1,5 terawattuur (1.500.000 megawattuur). Dit is ongeveer 1,2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 500.000 huishoudens. Windpark Fryslân is wereldwijd het grootste windpark in een binnenwater. In 2021 is het windpark operationeel. Van de in totaal 145 km stroomkabel voor windpark Fryslân ligt 90 km in het IJsselmeer. 55 km kabel ligt vanaf het transformatorstation naar Oudehaske. Een deel van de kabel ligt in de berm langs de A7 en daar verzorgen wij de brandstofdistributie. Wij zijn er trots op dat FullTank een bijdrage mag leveren aan dit prestigieuze project!