Veiligheid & Certificering

FullTank beschikt over de volgende certificaten;

ADR Veiligheidsadviseur

Wij werken samen met een externe veiligheidsadviseur. Deze geeft advies en begeleiding aan alle medewerkers die met gevaarlijke stoffen moeten werken. Schrijft het jaarrapport waarin een opsomming wordt gegeven van een aantal vaste kerngetallen, zoals de vertransporteerde hoeveelheden, de vervoersmiddelen, welke gevarenklasse en de betrokken personen. Daarnaast een opsomming van schades en eventuele ongevallen. Al met al een goede basis voor een gezonde bedrijfsvoering.

Gecertificeerd wagenpark

De eigen technische dienst en werkplaats voert regelmatig controle uit. Daarnaast worden jaarlijks alle tankwagens bij het RDW (Rijksdienst van Wegverkeer) gekeurd zodat iedereen er zeker van is dat het wagenpark deugdelijk is en veilig voor het eigen personeel en de overige weggebruikers.

Gecertificeerd personeel

Iedere vijf jaar moet een tankwagenchauffeur naar school om z’n ADR tankwagencertificaat te verlengen en zo te worden bijgeschoold voor het theoretische gedeelte van het vervoer met gevaarlijke stoffen. Verder zijn alle chauffeurs en logistieke medewerkers in het bezit van het VCA Diploma. Ook hebben 2 medewerkers het VCA Vol diploma. Zij geven advies en begeleiden de medewerkers als het gaat om arbeidsveiligheid.