Do’s and Don’ts AdBlue®

Om de kwaliteit van AdBlue® te garanderen, dient het product conform de ISO-22241-norm te worden behandeld, dit vanaf de productie tot het eindgebruik. Het product wordt bij ons geproduceerd, opgeslagen, verladen en gecontroleerd volgens de voorgeschreven richtlijnen. Het is dan ook van belang dat u als klant ook op de hoogte bent van wat mag en niet mag.

Om de kwaliteit van AdBlue® te garanderen, dient het product conform de ISO-22241-norm te worden

Welke materialen te gebruiken voor opslag, overpompen en staalname?

Do’s:

 • Roestvrij staal (inox) 304, 316, 316L
 • Poly-ethyleen zonder additieven
 • Poly-propyleen zonder additieven
 • Poly-isobutyleen zonder additieven
 • Perfluoroalkoxyl alkane (PFA) zonder additieven
 • Polyfluoroethyleen (PFE) zonder additieven
 • Polyvinylidenefluoride (PVDF) zonder additieven
 • Polytetrafluoroethylene (PTFE) zonder additieven
 • Copolymeren van vinylidenefluoride en hexafluoropropylene zonder additieven

Don’ts:

 • Staal
 • Non-ferro metalen zoals aluminium, koper, zink, lood
 • Verzinkt staal
 • Magnesium
 • Nikkel

Zuiverheid en reinigen?

Do’s:

 • Zorg ervoor dat alle gebruikte materialen steeds zuiver zijn. Reinigen mag enkel gebeuren met gedemineraliseerd water. Indien geen gedemineraliseerd water voorhanden is, kan eventueel gereinigd worden met zuiver water waarna enkele malen gespoeld wordt met AdBlue®.

Don’ts:

 • Voorkom contact van AdBlue® met olie, vetten, water, stof, enz.
 • Vrijgekomen ammoniakdampen inademen.

Hoe AdBlue® te bewaren?

Do’s:

 • Opslagtanks isoleren
 • Opslag boven 25°C vermijden
 • Beschermen tegen vorst
 • Beluchting uitrusten met filter
 • Tanks volledig afsluiten

Don’ts:

 • Product bewaren boven 25°C en in direct zonlicht

Veiligheid?

Do’s:

 • Gebruik vloeistofdichte handschoenen
 • Bij tankcontrole: gebruik masker en spatbril
 • Na contact met huid: spoelen met water en zeep
 • Na contact met de ogen: overvloedig spoelen met water. Bij ernstige irritatie: arts raadplegen

Don’ts:

 • Onbeschermd met AdBlue® werken
 • Vrijgekomen ammoniakdampen inademen
 • Product blootstellen aan vrieskou