Onze duurzame initiatieven

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij belangrijk. Veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid, service en persoonlijk contact zijn drijfveren waarop wij continu groeien en innoveren.

VEILIGHEID EN KWALITEIT

Middels certificaten kunnen wij aantonen dat wij een bepaalde veiligheid en kwaliteit waarborgen. Wat dit betekent staat vastgelegd in onze kwaliteitsmanagementsystemen. Door deze door te voeren in ons bedrijf en onszelf hier regelmatig op te laten toetsen, laten wij zien dat wij het belangrijk vinden om goed werk af te leveren. Werk dat ook veilig en correct is uitgevoerd.

FullTank beschikt over de volgende certificaten
VCA* (arbeidsveiligheid)
ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)
ISO 14001 (milieumanagement)
KIWA (keuren niet stationaire installaties)
VDA (productie AdBlue®)


ADR Veiligheidsadviseur
Wij werken samen met een externe veiligheidsadviseur. Deze geeft advies en begeleiding aan alle medewerkers die met gevaarlijke stoffen moeten werken. Schrijft het jaarrapport waarin een opsomming wordt gegeven van een aantal vaste kerngetallen, zoals de vertransporteerde hoeveelheden, de vervoersmiddelen, welke gevarenklasse en de betrokken personen. Daarnaast een opsomming van schades en eventuele ongevallen. Al met al een goede basis voor een gezonde bedrijfsvoering.


Gecertificeerd wagenpark
De eigen technische dienst en werkplaats voert regelmatig controle uit. Daarnaast worden alle tankwagens bij het RDW (Rijksdienst van Wegverkeer) elk jaar wettelijk verplicht gekeurd zodat iedereen er zeker van is dat het wagenpark deugdelijk is en veilig voor het eigen personeel en de overige weggebruikers.


Gecertificeerd personeel
Iedere vijf jaar moet een tankwagenchauffeur naar school om z’n ADR tankwagencertificaat te verlengen en zo te worden bijgeschoold voor het theoretische gedeelte van het vervoer met gevaarlijke stoffen. Verder zijn alle chauffeurs en logistieke medewerkers in het bezit van het VCA Diploma. Ook hebben 2 medewerkers het VCA Vol diploma. Zij geven advies en begeleiden de medewerkers als het gaat om arbeidsveiligheid.

DUURZAAMHEID EN INNOVATIES

De wereld verandert en FullTank werkt mee aan een duurzame toekomst. Wij geven hier actief invulling aan en zijn constant opzoek naar de juiste duurzame en innovatieve oplossingen


Vergroening van het wagenpark
Ons wagenpark rijdt volledig op de fossielvrije brandstof HVO waarmee de CO2-uitstoot tot 90% wordt gereduceerd.


Warmtepompen en zonnepanelen
Met 6 warmtepompen en 300 zonnepanelen op het dak van ons bedrijfspand is er begonnen met het verduurzamen van onze AdBlue fabriek en FullTank pand die geheel zelfvoorzienend zullen worden.


Waterbron
Er is een waterbron geslagen om ons eigen demiwater te kunnen produceren.


AdBlue fabriek
Vanuit onze eigen AdBlue fabriek produceren wij, volgens de strenge eisen van het VDA, AdBlue® tegen de laagste milieubelasting. AdBlue® is een waterachtige oplossing die wordt gebruikt om tot 85% van de NOx- uitstoot (stikstofoxiden), welke in uitlaatgassen aanwezig zijn, om te vormen tot water en stikstof. 


FullTank sensor

Door het gebruik van de FullTank sensor in alle mobiele- en stationaire installatie besparen wij op transportbewegingen. Met de wetenschap dat een zware vrachtwagen ongeveer 1 kg CO2 uitstoot per gereden kilometer, is er een aanzienlijke vermindering van de totale CO2 uitstoot.


Hydrozine oplegger
FullTank heeft als enige in Nederland een oplegger ontwikkeld voor de distributie van hydrozine. Hydrozine is de CO2-neutrale brandstof die gebruikt kan worden voor de emissie loze bouwplaats. Hydrozine is de waterstofdrager en wordt ook mierenzuur genoemd, het is een veilige brandstof die duurzaam geproduceerd kan worden uit groene stroom.


FullTank Hydrozine aggregaat
Als energieleverancier levert FullTank ook emissie loos stroom met de FullTank Hydrozine Aggregaat. Een aggregaat die de hydrozine (mierenzuur) omzet in waterstof om elektriciteit op te wekken. Ideaal op bouwplaatsen en events om al het equipment op te laden met groene stroom.