FullTank online platform

Vanuit onze control room hebben wij inzicht in uw tankzaken. In het order platform staan naar klantwens de parameters ingevuld. Zo kunt u in overleg met FullTank de afvulfrequentie vastleggen, bij hoeveel procent uw tank bijgevuld moet worden, wie er toegang heeft tot de sensoren etc. Het platform faciliteert de interactie tussen u als klant en FullTank. Naast inhoud, positie en orderstroom beheren wij ook de status van uw installatie. Zo is FullTank altijd dichtbij!