Privacyverklaring

FullTank, kantoorhoudend aan de Griendweg 80, 4209 DB te Schelluinen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Algemeen

In deze Privacyverklaring wordt beschreven op welke manier(en) en met welk(e) doel(en) FullTank persoonlijke gegevens verwerkt. De contactgegevens zijn onderaan vermeld.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Hoewel FullTank zich richt op de zakelijke markt, is het mogelijk dat FullTank persoonsgegevens verzamelt. U heeft deze persoonsgegevens zelf ter beschikking gesteld aan FullTank, bijvoorbeeld door het contactformulier op de website in te vullen, een visitekaartje te geven, een verzoek voor informatie in te dienen of een dienst of product af te nemen bij FullTank. De volgende gegevens worden verwerkt: NAW-gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankgegevens, gegevens uit het handelsregister met KvK-nummer, btw-nummer en daarnaast alle overige gegevens die u zelf aan ons verstrekt. FullTank gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze gegevens aan FullTank zijn verstrekt. FullTank zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

De FullTank website maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Ook maak de FullTank website gebruik van analytische cookies via Google Analytics voor statistische doeleinden. Deze statistieken zijn geanonimiseerd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.\

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd via de internetbrowser.

Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij FullTank, waarvan de contactgegevens staan vermeld onderaan deze Privacy Policy of onder ‘Contact’.

Disclaimer

FullTank is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Doeleinden FullTank kan de gegevens die door de klant verstrekt worden aan derden verstrekken onder de volgende voorwaarden:

  • Als dit nodig is voor uitoefening van de dienstverlening, waarbij er een verwerkersovereenkomst met de betreffende partij(en) zal worden afgesloten;
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Indien u klant bent bij ons, worden uw gegevens 7 jaar bewaard zoals de Belastingwet vereist of zolang de relatie voortduurt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen. FullTank kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door FullTank voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fulltank.nl.

FullTank
Griendweg 80
4209 DB SCHELLUINEN
0183 62 93 92
info@fulltank.nl

Datum laatste aanpassing: 02.02.2024