13 juli 2023

Project GWL noordwest Duitsland

FullTank heeft van Koop Wasserbau de opdracht ontvangen om, over een groot leidingtracé van 70 kilometer in noordwest Duitsland, iedere dag 350 waterpompen te voorzien van diesel zodat de grondwaterstand tijdelijk wordt verlaagd om een gasleiding in den droge te kunnen leggen. De buffer aanhanger van 25.000 liter in het veld is ons eigen laaddepot, zodat met deze configuratie snel en efficiënt alle pompen op tijd een volle tank hebben. De flow in de werkzaamheden, geen stilstand van de machines en de veiligheid zijn zo gegarandeerd.