Installaties

FullTank assembleert alle denkbare brandstof installaties volgens klantenwens. Hiervoor zorgt een eigen team van mensen die ook de afleverpompen servicen.

Voor de mobiele en stationaire brandstofinstallaties geldt dat ze moeten voldoen aan de eisen voor opslag volgens PGS30 en KIWA beoordelingsrichtlijn BRL-K- 744/02. Dit houdt in dat zowel ondergrondse als bovengrondse installaties KIWA gekeurd dienen te zijn inclusief het leidingwerk naar de pomp. Tevens dient de vloer vloeistof dicht of vloeistofkerend te zijn. Jaarlijks moet er dan een bodem monitoring plaats vinden.

Verwijderen van oude bovengrondse of ondergrondse installaties moet op een verantwoordde manier plaats vinden. Dit betekent voor u heel veel regels waar u rekening mee moet houden. FullTank kan u helpen van sanering tot plaatsen en installeren en wij dragen zorg voor de juiste certificering.

Mogelijkheden

  • Verkoop / huurkoop
  • Verhuur
  • IBC- en tankkeuringen
  • Sensoren (evt. met plaatsbepaling)
  • Beveiliging van uw installatie