Calamiteitenservice

In de praktijk blijkt dat er regelmatig ongelukken gebeuren met brandstofopslag, zoals lekkages, leeg hevelen en het overlopen van de tank van de machines, ongevallen zoals aanrij schades aan de opslag etc.

Al met al zit een ongeluk in een klein hoekje met mogelijk grote gevolgen zoals milieuverontreiniging van de bodem en/of oppervlaktewater.

In dergelijke situaties is het noodzakelijk dat u op een partner terug kunt vallen, die niet wacht tot morgen maar direct van aanpakken weet.

Bij binnenkomst van een melding wordt direct het benodigde materiaal, zoals zuigwagens, pompen, absorptiemateriaal, slangen, lekbakken en verder alle mogelijke middelen en mensen ingezet om ter plaatse de verontreiniging te stoppen en eventueel gelijk te beginnen met opruimen met behulp van grondverzetmachines en containerwagens.

In dergelijke situaties treed een van onze medewerkers direct als calamiteitenadviseur ter plaatse op, om alles in goede banen te leiden en de juiste mensen op de juiste plaats met het benodigde materiaal in te zetten.